Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

kontakt

Obec Cotkytle
Cotkytle 3
561 32  Cotkytle
+420 465 382 125
+420 732 366 828
starosta
+420 702 292 311
obec@cotkytle.cz
starosta@cotkytle.cz

Správce kulturního domu
732 324 390

CzechPOINT

CzechPOINT

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

poloha obce

poloha obce

odkazy

ZŠ a MŠ Cotkytle

GObec

Severo-Lanskrounsko

DSO

navstevalekare.cz

události dne 8. 12. 2019

Obnova kulturního bohatství Mikroregionu Severo-Lanškrounsko 2019

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko ve spolupráci s obcemi svazku v letošním roce zrealizoval další z projektů, zabývajících se opravou drobných sakrálních staveb. V rámci projektu s názvem "Obnova kulturního bohatství Mikroregionu Severo-Lanškrounsko 2019" bylo zrestaurováno celkem 7 drobných sakrálních staveb ze 6 členských obcí. Celkové náklady činily částku 663 146 Kč, z čehož celých 450 tisíc Kč pokryla dotace Pardubického kraje a zbylých více jak 214 tisíc Kč dofinancovaly obce, na jejichž území se památky nachází.
V Cotkytli šlo o restaurátorské práce na kříži, které provedl pan Hynek Bláha z Vysokého Újezdu. Konkrétně šlo o tzv. Thunnův kříž, mezi Janoušovem a Cotkytlí. Kulturní památky jsou dle našeho názoru velmi cennou ukázkou lidové umělecké tvorby a nezaměnitelnou součástí naší krajiny. Mikroregion Severo-Lanškrounsko proto považuje péči o památky za základ posilování vztahu obyvatel ke svému regionu, ale také za významný prvek péče o celkový vzhled krajiny, který vytváří základní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.


Adventní Lanškroun

Letošní adventní Lanškroun se bude od těch minulých trochu lišit. Změnu přinesou především adventní trhy. Ty v letošním roce ponesou název Fler Jarmark, budou otevřeny každý pátek, sobotu a neděli od 14 do 19 hodin. Centrem dění nebude pouze náměstí J. M Marků. Program bude navazovat koncerty v kostele sv. Václava, bohoslužbami v evangelickém kostele a pravoslavném chrámu. Tvůrčími dílnami a výstavami v městském muzeu, koncerty a výstavami v Multifunkčním centru L’Art a na nádvoří, či na sále lanškrounského zámku.

kamera na náměstí stacionární     dynamickáPředvánoční výlet

ZŠ a MŠ Cotkytle pořádá výlet na vysočinu do skanzenu Veselý Kopec dne 8.12.2019. Více na přiloženém plakátu.

Aktualizace dne 2. 12. 2019: Ještě je pár volných míst.webkamera

kalendář

počasí

Počasí