Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

třídění a svoz odpadků

Svoz směsného odpadu provádí v obci společnost:

EKOLA České Libchavy s.r.o.
56114 České Libchavy
Telefon: 465 461 500
Fax: 465 461 509
E-mail: ekola@mariuspedersen.cz
Internet: www.ekola.cz

Svoz odpadu je každý lichý týden ve středu v měsíci.

Obecně závazná vyhláška Obce Cotkytle č. 7/2015

Příloha č. 1 k vyhlášce 7/2015

Sběrné místo použitých elektrozařízení je na chodbě obecního úřadu.

Místa určená pro odkládání jednotlivých druhů odpadu.

1)Tříděný odpad – plasty včetně PET lahví a nápojové kartony : na obecním úřadě v Cotkytli jsou
k vyzvednutí plastové pytle, které je nutné po naplnění uzavřít a dle odpadového kalendáře připravit v uvedený den svozu „ dům
od domu“ k hlavní komunikaci 1x měsíčně.

2)Tříděný odpad – sklo : na níže uvedených stanovištích jsou umístěny sběrné nádoby tzv. zvony
zelené a bílé barvy.
- Cotkytle – v přístřešku na popelnice
- Janoušov – u autobusové čekárny
- Herbortice – u čp. 17 – prodejna
- Mezilesí – na návsi

Tyto nádoby jsou vyprazdňovány firmou KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí dle odpadového
kalendáře 1x za měsíc.

3)Papír zabalený do papírových krabic či převázaný v balíku a označený čárovým kódem se
připraví v den uvedený v odpadovém kalendáři ke svozu „ dům od domu“ 1 x měsíčně.

4)Objemný odpad a nebezpečné složky komunálního odpadu jsou sbírány mobilním sběrem,
který provádí firma KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí 2x ročně. Termín mobilního sběru je vyhlášen
místním rozhlasem , vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce Cotkytle.

5)Železo a směsný kovový odpad je sbírán 1x ročně. U kostela v Cotkytli je přistaven kontejner,
do kterého občané mohou tento odpad dávat.

6)Směsný odpad – na tento odpad jsou určeny plastové nebo plechové popelnice, jejichž svoz
zajišťuje firma EKOLA a.s. České Libchavy vždy v lichý týden ve středu v dopoledních hodinách.
Pro fyzické osoby, vlastnící v obci stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a pro
občany trvale bydlící v obci, kteří mají nemovitost vzdálenou více jak 500 m od trasy svozu, jsou
určeny popelnice ve vlastnictví obce, umístěné v Cotkytli před budovou obecního úřadu,
v Janoušově u autobusové čekárny a v Herborticích u čp. 17 – prodejna. Na požádání jim může
být na tato stanoviště umístěna i jejich vlastní popelnice.
 

webkamera

kalendář

počasí

Počasí