Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

pasport hrobových míst

V rámci dotačního projektu „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (Operační program Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447) zpracoval Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro své členské pasport hrobových míst..
Součástí Pasportu hrobových míst je fotodokumentace, která je velmi obsáhlá. Vzhledem k této skutečnosti je zde zveřejněn pouze Printscreen obrazovek fotodokumentace (dokument s názvem Fotodokumentace_PrtSc fotek_Cotkytle, Fotodokumentace_PrtSc fotek_Mezilesí). Celá fotodokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Příloha Cotkytle:
Řád veřejného pohřebiště
Smlouva o pronájmu hrobového místa
Mapa hřbitova
Printscreen fotografií
Pasport hřbitova - TZ
 

Příloha Mezilesí:
Řád veřejného pohřebiště
Mapa hřbitova
Printscreen fotografií
Pasport hřbitova - TZ
 

 

 

webkamera

kalendář

počasí

Počasí