Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

kontakt

Obec Cotkytle
Cotkytle 3
561 32  Cotkytle
465 382 125

obec"zavinač"cotkytle.cz
starosta"zavinač"cotkytle.cz

POLICIE ČR
nadstr. Jan Kaplan
974 580 731

CzechPOINT

CzechPOINT

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

poloha obce

poloha obce

odkazy

ZŠ a MŠ Cotkytle

GObec

Severo-Lanskrounsko

DSO

navstevalekare.cz

úvod 2019

Otevírací doba

Oznamujeme Vám otevírací doby v KONZUMU a Poště Partner v době vánočních svátků.

Den Konzum Pošta
23.12 7.30 - 16 13.00 - 16.00
24.12. 7.30 - 10.00 Zavřeno
25.12. Zavřeno Zavřeno
26.12. Zavřeno Zavřeno
27.12. 7.30 - 11, 12.00 - 16.00 8.00 -11.00
28.12. 7.30 - 10.00 Zavřeno
30.12. 7.30 - 16.00 13.00 - 16.00
31.12. 7.30 - 10.00 Zavřeno
1.1. Zavřeno Zavřeno
2.1. Dle prodejní doby 9.00 - 12.00

 


Pozvánka

Srdečně Vás zveme na poslední dvě akce v tomto roce.
Na OTVÍRÁNÍ JESLIČEK, které se koná v úterý 24. 12. 2019 v Cotkytli v kostele sv. Jana Nepomuckého. Začátek v 15 hod. Můžete si spolu s námi zpříjemnit Štědrý den zpěvem vánočních koled.
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE. Dne 27. 12. 2019. Místo konání je v kulturním domě v Cotkytli ve 13.00 hodin stolní tenis v 16.00 hodin volejbal.

Pořadatelé Vás zvou na tyto akce.
Uzavření obecního úřadu

Obecní úřad oznamuje, že ve dnech 20.12. 2019 až 2. 1. 2020 včetně, bude z důvodu čerpání dovolené úřad uzavřen.


Upozornění

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. 12. 2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR budou dne 17. 12. 2019 ve 12 hod. aktivovány koncové prvky varování s heslem varování„PIETA“ (bez doprovodné verbální informace) k uctění památky obětí v souvislosti s tragickou událostí v Ostravské fakultní nemocnici. 

Tímto se také ruší pravidelná zkouška dne 1. 1. 2020.


Obecně závazná vyhláška obce Cotkytle č. 3/2019 o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška obce Cotkytle č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška obce Cotkytle č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu


Kalkulace vodného pro rok 2020

Cena vodného bude činit 47,-  Kč/m3 bez DPH (54,05 Kč/m3 vč. DPH v sazbě 15 % platné do 30. 4. 2020 a 51,70 Kč/m3 v sazbě 10 % platné od 1. 5. 2020). Ve srovnání s cenou pro rok 2019 se jedná se o zvýšení ceny o 4,4 %, ke kterému jsme museli přistoupit po více než 3 letech ve vazbě na trvale rostoucí náklady. Z důvodu snížení sazby DPH, které nabude účinnosti od 1. 5. 2020 bude však cena pro konečné spotřebitele po tomto datu ještě nižší než byla v předchozích letech. Detailní kalkulaci Vám zasíláme v příloze. Podrobnější informace naleznete také na stránce www.vak.cz v sekci „Zákazníci“ a v části „Ceník vodného a stočného“

Mgr. Ing. Petr Dobroucký

ekonomický náměstekVánoční koncert ve Štítech

Vánoční koncert ve Štítech

 Strategický plán obce

Zastupitelstvo obce bude na svém zasedání schvalovat strategický plán rozvoje obce na roky 2020 - 2026. V přílohách je možno do něho nahlédnout.Obnova kulturního bohatství Mikroregionu Severo-Lanškrounsko 2019

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko ve spolupráci s obcemi svazku v letošním roce zrealizoval další z projektů, zabývajících se opravou drobných sakrálních staveb. V rámci projektu s názvem "Obnova kulturního bohatství Mikroregionu Severo-Lanškrounsko 2019" bylo zrestaurováno celkem 7 drobných sakrálních staveb ze 6 členských obcí. Celkové náklady činily částku 663 146 Kč, z čehož celých 450 tisíc Kč pokryla dotace Pardubického kraje a zbylých více jak 214 tisíc Kč dofinancovaly obce, na jejichž území se památky nachází.
V Cotkytli šlo o restaurátorské práce na kříži, které provedl pan Hynek Bláha z Vysokého Újezdu. Konkrétně šlo o tzv. Thunnův kříž, mezi Janoušovem a Cotkytlí. Kulturní památky jsou dle našeho názoru velmi cennou ukázkou lidové umělecké tvorby a nezaměnitelnou součástí naší krajiny. Mikroregion Severo-Lanškrounsko proto považuje péči o památky za základ posilování vztahu obyvatel ke svému regionu, ale také za významný prvek péče o celkový vzhled krajiny, který vytváří základní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.Bezpečnostní desatero

Hasičský záchranný sbor ČR připravil pro naše spoluobčany informační leták „Bezpečnostní desatero“. Důvodem, který vedl k vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.Pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů v Cotkytli Vás zve na Výroční členskou schůzi, která se koná dne 7. 12. 2019 na Gansberku od 18.00 hodin.Cestování vlakem a autobusem

Od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2020 je možné pořízení karty IREDO za symbolických 30 korun.
Další informace o cestování  v  Pardubickém kraji se dozvíte na www.pardubickykraj.cz/vlakem


Nadační fond

Nadační fond "S námi je tu lépe" pomáhá již mnoho let a má podporu celého regionu. Ve firmě Isolit Bravo se sešli podporovatelé fondu S námi je tu lépe, který podporuje Orlickoústeckou nemocnici Orlickoústecká Nemocnice. Předseda správní rady a ředitel firmy Kvido Štěpánek je pozval na setkání, kde byli seznámeni s aktuálními projekty. Ty jsou zaměřené na nácvik resuscitace novorozenců a efektivní léčbu cévních uzávěrů. Obec Cotkytle je pravidelným podporovatelem fondu.

fotogalerie


Adventní Lanškroun

Letošní adventní Lanškroun se bude od těch minulých trochu lišit. Změnu přinesou především adventní trhy. Ty v letošním roce ponesou název Fler Jarmark, budou otevřeny každý pátek, sobotu a neděli od 14 do 19 hodin. Centrem dění nebude pouze náměstí J. M Marků. Program bude navazovat koncerty v kostele sv. Václava, bohoslužbami v evangelickém kostele a pravoslavném chrámu. Tvůrčími dílnami a výstavami v městském muzeu, koncerty a výstavami v Multifunkčním centru L’Art a na nádvoří, či na sále lanškrounského zámku.

kamera na náměstí stacionární     dynamickáVánoční jarmark a rozsvícení stromku

Na pátek 6. prosince 2019 základní a mateřská škola ve spolupráci s obcí Cotkytle připravily na obecním úřadě vánoční jarmark. Kromě vánočních předmětů, které běžně nenajdete v obchodech, bude připraveno pro návštěvníky i občerstvení v podobě punče - alko i free, křapáče, medovníky a jiné. Zároveň proběhne rozsvícení vánočního stromku.Cvičení

Tělovýchovná jednota Cotkytle Vás zve na sportovní aktivity. Cvičení pro děti, cvičení pro ženy, florbal. Začíná se v pondělí 25. listopadu a poté každé pondělí.Přerušení dodávka vody

Z důvodu nutné opravy havarijního stavu vodovodního potrubí bude v pátek 22. 11. 2019 v době 8.00 - 12.00 hodin přerušena dodávka pitné vody. Je možné, že oprava bude i kratší, pokud půjdou zemní a montážní práce bez neočekavaných komplikací. Za nepříjemnosti spojené s odstávkou vody se omlouváme.


Uzavření Pošty Partner

Oznamujeme,  že v pátek 15. listopadu 2019 bude z provozních důvodů v obci uzavřena Pošta Partner.

Kateřina Rudalská
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Zvonění

Sedmnáctého listopadu v 17 hodin a 11 minut se rozezní zvony na kostelích a kaplích jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu.

Oslavte svobodu a zastavte se na moment. Vzpomeňte na své blízké, kteří už nejsou mezi námi, nebo na konkrétního člověka, který se za svobodu v dobách totalitních režimů zasadil. Zvonění je součástí oslav „Nezapomeňme“, které Paměť národa organizuje ve třiceti městech republiky.Keramický kroužek

Již druhým rokem probíhá keramický kroužek. V tomto oblíbeném kroužku se děti naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami.
Děti si zkusí možnosti tohoto materiálu, naučí se různé techniky nebo také barvení hlíny pomocí engob. Kroužek jim přinese radost, osobní uspokojení a možnost sebevyjádření. Z kroužku  si každé dítě odnese domů spoustu krásných výrobků.

fotogalerie


Mikulaš ve škole

Stejně tak, jako v několika uplynulých letech, i v letošním roce pořádá pro mateřské i základní školy členských obcí svazek mikulášskou nadílku.Dýňová slavnost

Základní škola Cotkytle Vás zve na Dýňovou slavnost. Koná se 13. listopadu - středa - od 16.00 hodin ve škole. Ochutnávka dýňových specialit i jiné občerstvení bude připraveno. V cca 17.00 hodin se bude po obci konat stezka odvahy. Z tohoto důvodu bude také zapnuto veřejné osvětlení v cca 18.00 hodin.Mikulášská besídka

Zveme všechny malé i velké děti, jejich rodiče, prarodiče a další na Mikulášskou besídku do kulturního domu v Cotkytli dne 1. prosince 2019 od 16 hodin.Stávka škol

Obec Cotkytle jako zřizovatel Základní a Mateřské školy v Cotkytli, na základě informace od vedení školy oznamuje rodičům, že základní škola a mateřská škola v Cotkytli  budou dne 6.11. 2019  v provozu bez omezení.


Změna ordinace

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 MUDR. RAJBL neordinuje. Zastupuje MUDR. HEJNÝ, ordinace Na Valech. Telefon 465 323 193.


Poslední leč

Myslivecký spolek Cotkytle Vás zve na Tradiční zábavu dne 2. listopadu 2019 do KD Cotkytle.Beseda s Vladimírem Šmicerem

6. listopad, 18 hodin, sál Multifunkčního centra L´Art, Lanškroun. Beseda s významným bývalým fotbalovým reprezentantem Vladimírem Šmicerem. Večerem bude provázet populární sportovní komentátor České televize Jaromír Bosák.

Vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek na tel. 605 830 251Bezpečnostní desatero

Hasičský záchranný sbor ČR připravil pro naše spoluobčany informační leták „Bezpečnostní desatero“. Důvodem, který vedl k vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.Konzum informuje

Od 18. 10 - pátek - jsou v Konzumu k odběru objednané brambory. Prosím, co nejrychleji si je vyzvedněte.


Koncert ve Výprachticích

Obec Výprachtice Vás zve na koncert dne 25. 10. 2019 od 18.00 hodin u příležitosti výročí vzniku republikyInspirativní vaření

Inspirativní vaření - to je název vzdělávacího semináře s ochutnávkou připravených svačinek a pití. Seminář je pro všechny účastníky zdarma, proběhne ve středu 6. listopadu 2019 od 17:00 v Rodinném centru Dětský svět v Lanškrouně a lektorovat ho bude paní Leona Dušková, která je výživovou poradkyní.Prodej ryb

MS Žichlínek pořádá prodej živých ryb v sobotu 19. 10. 2019 od 10.00 hodin do vyprodání zásob u myslivecké klubovny v Žichlínku


Mimořádná odstávka systému

Ministerstvo vnitra plánuje mimořádnou vícedenní odstávku  informačního systému Czech POINT od 25. října 2019 od 20.00 hodin do 29. října 2019 do 06.00 hodin. Po tuto dobu nebude možné s informačním systémem Czech POINT pracovat na kontaktních místech (obecní úřady, pošty).


Zasedání zastupitelstva

Podle § 92 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích svolávám zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle, které se bude konat 21. 10. 2019 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Starosta obceKulturní odpoledne pro seniory

Jménem Pardubického kraje zveme seniory naší obce na kulturní program do kulturního centra L´ART v Lanškrouně. Na programu bude prezentace organizací poskytující sociální služby a zabývajících se bezpečím a zdravím seniorů. Součástí programu bude také živá hudba a občerstvení. Vstup je zdarma.Ocenění obce

Za účasti zástupce Ministerstva obrany České republiky Imricha Vetráka z odboru pro válečné veterány a ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje Jaroslava Folprechta převzala obec Cotkytle a dalších sedm obcí pamětní plakety "Peče o válečné hroby". Pro vojáky a civilisty, jež padli pro vlast, už toho moc udělat nelze, protože jejich životní pouť skončila na polích války. Nejvýznamnější věcí je to, co udělat můžeme - nezapomenout na jejich činy a neustále je připomínat. Každý může svým dílem přispět k zachování památky padlých, což je také jedním z cílů péče o válečné hroby a pietní místa.

fotogalerie


Keramický kroužek

Po prázdninách byla obnovena činnost keramického kroužku. Je možné se hlásit u slečny Valentové na základní škole. Kroužek je rozdělen na dvě kategorie - kroužek pro děti a kroužek pro dospělé.Čištění a revize komínů

Obec Cotkytle zajistila kominíka pro čištění a revizi komínů. Tyto odborné práce bude provádět pan Zezulka.  Prosíme ty občany, kteří budou mít o tuto službu zájem, ať se přihlásí na obecním úřadě, emailem nebo telefonicky do středy 2. října.


Rostou

I v Cotkytli rostou

Fotogalerie


Oprava kapličky v Janoušově

Děkujeme a nesmírně si vážíme toho, že pan Urban z Jedlí se zasloužil o opravu téměř zničené kapličky na dolním konci Janoušova.

Foto před             Foto po


Příroda kolem nás

Několik exemplářů sov žijících v Evropě přiveze pan Podolský z Králík, který o jejich způsobu života a lovu poutavým způsobem bude vyprávět na prostranství vedle kulturního domu od 14. do 16. hodiny. Od 15. hodiny se děti, ale i jejich rodiče mohou těšit na vyprávění s promítáním o zajímavostech lesa v podání Pavla Kleina. O bylinkách, které můžeme běžně v naší přírodě najít a  o jejich přípravě povykládá Helena Bilerová. Tato beseda je také zaměřena hlavně na děti, ale zcela jistě bude zajímavá i pro dospělé. V průběhu odpoledne si můžete prohlédnout expozici preparátora pana Nimrichtera, od kterého se také dozvíte mnoho zajímavostí a na děti čekají soutěžní stanoviště, kde si ověří své znalosti o přírodě, odnesou si nové poznatky a odměny za svou snahu. Také si mohou vyzkoušet laserovou střelnici. To vše ve Štítech v programu Příroda kolem nás.Konzum informuje

V Konzumu je možné si objednat zelí. A to jak celé hlávky tak i nakrouhané. Je možné si objednat i brambory k uskladnění. Objednávky se uzavírají 30. září 2019.

Ve dnech 28. září (sobota) a 5. října (sobota ) bude Konzum uzavřen.


Předvánoční výlet

ZŠ a MŠ Cotkytle pořádá výlet na vysočinu do skanzenu Veselý Kopec dne 8.12.2019. Více na přiloženém plakátu.

Aktualizace dne 2. 12. 2019: Ještě je pár volných míst.Odstranění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce a.s. upozorňuje na odstranění stromoví a jiných porostů pod elektrickým vedením.Výstava jiřin v Horních Heřmanicích

Ve fotografiích se vracíme k výstavě jiřin v Horních Heřmanicích. Podtéma letošní výstavy bylo vybavení hospod.

fotogalerie


Heřmanická osmička

Jubilejní 10. ročník Heřmanické osmičky se koná v neděli dne 29. 9. 2019.Označování - čipování - psů

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

 • Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
 • Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
 • Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
 • Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.


Zpravodaj CSS

Centrum společných služeb (CSS) při Dobrovolném svazku Severo-Lanškrounsko vydalo 7. vydání zpravodaje.Výstava jiřin

V Horních Heřmanicích se koná 11. ročník výstavy jiřin. Výstava se bude konat na sále kulturního domu v Horních Heřmanicích 14. až 15. září 2019.Lanškrounská KOPA

Druhý zářijový víkend je v Lanškrouně tradičně zasvěcen dálkovému pochodu a městským slavnostem. Tak tomu bude i letos. Program začne již v pátek 13. září.

Pro účastníky pochodu nabízíme 7 pěších tras od nejkratší 5km až po nejdelší 100km a pro cyklisty 6 tras od 20km po 110km. Pěší trasy 5, 10, 15 km procházejí tradičním pohádkovým lesem. Doufáme, že ani 51. ročník Lanškrounské KOPY nezklame své příznivce a nabídka pěších a cyklistických tras v krásném okolí Lanškrouna potěší všechny milovníky turistiky,“ zve Zdeněk Šesták, předseda odboru Klubu českých turistů Lanškroun.


Kulturní centrum Lanškroun se na přípravě městských slavností podílí zajištěním kulturního programu na náměstí J. M. Marků v pátek a v sobotu. Snažíme se program sestavit tak, aby byl co nejpestřejší a zasáhl co nejširší cílovou skupinu návštěvníků. Na letošním ročníku se představí děti ze základních škol z Lanškrouna a okolí, taneční uskupení  Domu dětí a mládeže DAMIÁN a soubor Sluníčko. Z hudebních produkcí se můžeme těšit na ústeckou Těžkou dobu, lanškrounský Session band, VaŤák – Kabát revival, AC/DC revival, Hadron, country kapelu Madam Evelyn, dechovou hudbu Lanškrounská 12, slovenskou kapelu Hrdza, Ukulele Orchestra jako Brno, Hanu Holišovou & New Time Ochestra. V pátek večer bude hlavní hvězdou skupina Alkehol, v sobotu pak Slza a Janek Ledecký s kapelou. Chybět nebude ani tradiční ohňostroj,“ doplňuje Markéta Staňková, ředitelka kulturního centra.Výšlap na Suchý vrch

TJ Cotkytle Vás zve na tradiční výšlap na Suchý vrch. Půjde se v neděli 8. září 2019 v 8 hodin od prodejny Konzumu.Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Upozorňujeme občany, chataře a chalupáře, že dne 31. srpna 2019 od 8,00 hod. do 11,00 hod proběhne v obcích svoz nebezpečného a objemného odpadu.
Sbírány budou tyto nebezpečné odpady:
• olej, tuk, filtry, znečištěné hadry.
• barvy, lepidla, pryskyřice
• léky
• galvanický článek (suchý nebo mokrý), akumulátor
• zářivky, výbojky
• ledničky, televize, rádia
Sbírány budou tyto objemné odpady:
• díly nábytku, matrace, kotle, pneumatiky, boilery apod.
Odpad  nemíchejte a nepokládejte na zem! Předávejte osobně na stanovišti.

Svozová technika bude stát na těchto stanovištích:

Mezilesí u kaple                        8.00 - 8.30 h.
Herbortice u kontejneru            8.45 - 9.15 h.
Cotkytle před OÚ                     9.30 - 10.00 h.
Janoušov                                 10.15 - 10.45 h.


Uzavření silnice I/43

Ve dnech 28. srpna až 6. září bude v souvislosti s opravou železničního přejezdu na silnicí I/43 bude tato silnice v oblasti vlakového přejezdu v Lanškrouně uzavřena. Objízdná trasa pro všechna vozidla povede oboustranně od kruhového objezdu v Lanškrouně na křižovatce ulic Nádražní, Dvořákova, Lorencova alej ve směru II/315 Ústí nad Orlicí ke křižovatce se silnicí III/31513 směr Rudoltice až zpět na křižovatku se silnicí I/43.
Zároveň bude platit výlukový jízdní řád pro vlakové spoje.Zasedání zastupitelstva

Podle § 92 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích svolávám zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle, které se bude konat 19. 8. 2019 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.Pouť ve Výprachticích

....a další pouť, tentokrát ve Výprachticích. Hlavní program bude probíhat v sobotu 10. srpna 2019.
Po 30 letech vystoupí kdysi známá skupina PROGRES.Pouť ve Štítech

Město Štíty Vás zve na Štíteckou pouť a s ní spojený koncert tří výborných hudebníků.

Společně se představí:
IVANA PAVLŮ - SOPRÁN (NÁRODNÍ DIVADLO PRAHA, BRNO A OSTRAVA
JOSEF JANDA - VIOLA (SÓLISTA BERGISHE SYMPHONIKER SOLINGEN (NĚMECKO)
MARTIN HROCH - VARHANY (ČLEN BRITSKÉ CEMBALOVÉ SPOLEČNOSTI V LONDÝNĚ).

Koncert se koná v neděli 11. srpna v 16:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. Vstupné je dobrovolné.
 


Dohoda o provedení práce

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko přijme uklízečku kanceláří svazku, které se nachází v budově ZŠ Dobrovského na adrese Dobrovského čp. 630, Lanškroun. Prostory k úklidu zahrnují kompletní mezonetový byt o velikosti 3+1, 2x sociální zařízení, úklidovou místnost a prostory schodiště a chodeb. Frekvence úklidu: 2x týdně (úterý, pátek) v odpoledních hodinách mimo pracovní dobu, 2x do roka sezónní úklid včetně mytí oken. Nástup možný IHNED. Se zájemcem bude uzavřena dohoda o provedení práce. Zájemci se mohou hlásit na tel. č.: 733 714 700 nebo na e-mailu: dsomsl@dsomsl.cz.


cyklistický závod Regionem Orlicka

Ve dnech 2. - 4. srpna 2019 se koná na lanškrounsku cyklistický závod Regionem Orlicka. Přes naši obec projede závod v sobotu 3. srpna cca v 16.35 - 16.45 hodin.cyklovýlet na rybu

Pojeďte s námi na rybu, tentokrát ne do Polska, ale do Čech. TJ Cotkytle pořádá cyklovýlet do rybářské bašty ve Vysokém Potoku. Sraz je u obecního úřadu v neděli v 9.50 hodin.

Stránky rybářské bašty.

TrasaOčkování psů

Dne 24. 7. 2019 proběhne v obcích očkování psů:

16.15 h     Mezilesí
16.30 h     Herbortice
17.00 h     Cotkytle
17.30 h     Janoušov

Přineste si s sebou očkovací průkazy psů.


Brigáda v Cotkytli

Komunitní centrum Petrklíč, z.s. Smetanova 1450, Česká Třebová hledá v Cotkytli brigádníka jako pečovatelka, osobní asistentka. Jedná se o péči osoby v Cotkytli. Mzda 110 Kč/hodina.Letní posezení

Tělovýchovná jednota Cotkytle pořádá v sobotu 20. července od 16 hodin na hřišti u kulturního domu Letní posezení. Makrely, krkovice a další občerstvení bude pro Vás připraveno. Pro děti budou připraveny hry.ČEZ distribuce oznamuje

ČEZ distribuce spustila webovou aplikaci, www. bezstavy.cz, kde občané mohou získat informace o přerušení dodávky elektrické energie. Více v přiloženém letáku.Mezinárodní závody do vrchu

Ve dnech 2. - 4. srpna 2019 proběhne obnovený závod automobilů do vrchu LAUDON 2019  na trati Albrechtice - Mezilesí. Přípravy na konání tohoto závodu budou probíhat již od středy 31. července  2019 do pátku 2. srpna 2019. Uzávěra komunikací bude pro Depo jezdců a trať závodů od města Lanškroun směrem na křižovatku obce Albrechtice směrem na křižovatku Mezilesí od pátku 2. srpna 2019 od 8:00 hodin do neděle 4. srpna 2019 do 21:00 hodin cca.

www stránkyUzavření obecního úřadu

Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad ve dnech 2. 7. - 8.7. 2019 včetně uzavřen.


Čermenské slavnosti

31. ročník folklorního festivalu v Dolní Čermné se uskuteční ve dnech 21. - 23. 6. 2019.Setkání na pomezí Čech a Moravy

Již tradiční Setkání na pomezí Čech a Moravy se uskuteční dne 29. 6. 2019 ve Valtěřících u Výprachtic.Dětský den

Ohlédnutí za dětským dnem objektivem fotoaparátu paní učitelky Kolínové.

Fotogalerie


Zrealizované projekty v ZŠ a MŠ Cotkytle

Ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 jsme jeli 29. dubna do Svitav, kde jsme se v místním muzeu zúčastnili řemeslného projektu věnovanému kovářství. Zde měli žáci možnost vyrobit si kovové ozdobné předměty ve tvaru rybiček za dohledu uměleckého kováře. 6. května proběhly dva projekty v Záchranné stanici v Pasíčkách u Boru u Skutče. Základní škola se zúčastnila projektu „Brána do pravěku“, kde žáci interaktivně prozkoumávali pravěký svět. Zahráli si například na paleontology a vyrobili si odlitky pozůstatků pravěkých organismů, které si pak mohli odvézt domů.

Děti z mateřské školy měly zase možnost seznámit se v areálu záchranné stanice se zachráněnými zvířaty a prohlédnout si místní geopark. Děti se zapojily do pomocných prací o zvířata a byly motivovány k uspořádání sbírky krmiva pro drobné ptáky i savce.  Kromě projektů v ZŠ a MŠ proběhl i projekt s názvem „Buďme kamarádi“, který byl naplánován se speciálním pedagogem Mgr. Alenou Svobodovou. Smyslem projektového dne bylo přiblížit žákům život dětí s postižením, seznámit je s možnostmi prevence různých úrazů a rozvoj všech smyslů hravou formou.

Mgr. Miriam Kolínová, učitelka ZŠ

Fotogalerie  Fotogalerie  Fotogalerie


Strategický plán rozvoje obce na rok 2019 - 2023

Na zasedání zastupitelstva obce se bude zastupitelstvo zabývat Strategickým plánem rozvoje obce.Námětové cvičení

V minulém týdnu proběhlo ve Strážné okrskové námětové cvičení hasičů. Je to pravidelná akce na které se hasiči zdokonalují v zásahu při požáru.

Fotogalerie


Vyhodnocení vodného za rok 2018

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí oznamují, že na stránkách www.vak.cz jsou umístěny vyhodnocené kalkulace cen vodného a stočného za rok 2018. V příloze zveřejňujeme kalkulaci vodného pro obec Cotkytle. Cena zůstavá stejná 51.75 Kč m3.Dětský den

Základní škola a Mateřská škola ve spolupráci s Obcí Cotkytle pořádají 31. května 2019 na hřišti u kulturního domu Dětský den. Pro děti je připravena řada soutěží, zábavy a ukázky práce požárníků. Zároveň bude vyhodnocena fotografická soutěž žáků základní školy.Zasedání zastupitelstva

Podle § 92 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích svolávám zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle, které se bude konat 10. 6. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.Výsledky hlasování v okrsku č. 1 Cotkytle do Evropského parlamentu

Počet osob zapsaných do seznamu voličů: 313
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 63
Počet platných hlasů: 63
Počet zakroužkovaných stran: 12
 

Strana / číslo volební strany Počet hlasů
Ano / 30 13
SPD / 28 10
ODS / 5 9
KDU-ČSL / 39 8
Piráti / 27 6
KSČM / 09 6
Starostové / 26 4
ČSSD / 07 2
Alternativa / 40 2
Cesta / 03 1
Svobodní / 25 1
ESO / 37 1

Názvy stran jsou ve zkratkách.

Výběr obce v okrese Ústí nad Orlicí


Přednáška pro seniory

Město Lanškroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví pořádá 6. června 2019 od 14.00 hodin v multifunkčním centru  LˇART v Lanškrouně přednášku na téma Senior bez nehod.

 Malý závod míru 2019

Cyklistický klub Lanškroun pořádá ve dnech 24. – 26. 5. 2019 Mezinárodní cyklistický etapový závod mládežnických kategorií „Malý závod míru 2019 AVX“, největší a nejstarší závod těchto kategorií v Evropě. Přes Cotkytli a Herbortice budou prjíždět  v neděli 26.5. 2019 v cca 9.00 až 9.15 hodin.Z webu obce Tatenice

Obecní úřad oznamuje, že zubní lékař MUDr. Jaroslav Ulman ukončí svoji činnost a provoz zubní ordinace v Tatenici 30.6.2019. Pacienti jsou vyzýváni, aby se přihlásili do evidence k jinému zubnímu lékaři.
Obec Tatenice zároveň hledá nového zubního lékaře pro místní ordinaci. Vzhledem k současné situaci ve zdravotnictví a zejména se zubními lékaři, to však může trvat delší dobu.


Rodáci 2019

Tradiční setkání rodáků z našich obcí se koná 22. června 2019 od 13 hodin v kulturním domě. Zveme všechny občany, rodinné příslušníky, známé a rodáky i když žijí mimo obec na toto setkání. Přijďte si společně zavzpomínat na léta prožitá v Cotkytli.

Pozvánka


Cyklobusy

I letošním roce budou v provozu od 1. června do 29. září cyklobusy dopravující turisty do významných turistických oblastí. Budou jezdit každou sobotu a neděli a navíc také v páteční svátek 5. července.Den pro rodinu

Město Štíty Vás zve na "Den pro rodinu" dne 18. 5. 2019 od 14.00 hodin ve sportovním areálu.Pouť

V nedělí 19. 5. 2019 se koná v Cotkytli pouť. Pouťové atrakce jsou již na hřišti :). V sobotu od 16.00  do 23.00 hod. a v neděli od 10.00 do 17.00 hod. bude otevřena hospoda v kulturním domě. Mše svatá bude v kostele v neděli od 11.00 hodin.


Den vítězství

U příležitosti oslav Dne vítězství byly k pomníku padlých na Lázku položeny věnce starostou obce Cotkytle a starostou města Lanškroun.

Fotogalerie


Ocenění občana obce

Předseda Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu předal dne 2. května v kanceláři starosty města Lanškrouna Pamětní medaili III. stupně za dlouholetou a záslužnou práci pro Český svaz bojovníku za svobodu panu Josefu Drenkovi z Cotkytle a MVDr. Martě Šilarové z Lanškrouna. Přítomen byl starosta města a členové místní organizace ČSBS.

Fotogalerie


Foto soutěž

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle pod záštitou starosty obce vyhlašuje fotografickou soutěž "Nejkrásnější místo v obci Cotkytle očima malých fotografů".

Foto soutěž


Konzum informuje

Oznamujeme Vám, že od 29.4. 2019 bude na prodejně KONZUM (149) Cotkytle tato provozní doba :

Po        7,30 - 16,00
Út        7,30 - 12,00
St         7,30 - 11,00        12,00 - 16,00
Čt        7,30 - 12,00
Pá        7,30 - 11,00        12,00 - 16,00
SO       7,30 - 10,00

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí


Změna prodejní doby v prodejně Konzum

Každé pondělí od 29.4. se mění prodejní doba na 7.30 - 16.00 hodin.
30. 4. bude otevřeno takto: 7.30 - 11.00 hodin a 12.00 - 16.00 hodin. 1.5. je zavřeno. 7.5. bude otevřeno takto: 7.30 - 11.00 hodin a 12.00 - 16.00 hodin. 8.5. je zavřeno.


Zápis do základní školy

3. dubna 2019 proběhl zápis do první třídy základní školy. Po prázdninách nastoupí 4 prvňáčci. Přejeme jim ať se jim ve škole líbí.

fotogalerie


Změna prodejní doby v prodejně Konzumu

Prodejna Konzum v Cotkytli oznamuje, že ve dnech 18. - 20. 2019 bude změna otevření prodejny.

čtvrtek  18. 4. 2019 - 7.30 - 11.00   12.00 - 16.00
pátek    19. 4. 2019 - 7.30 - 10.00  
sobota  20. 4. 2019 - 7.30 - 10.00

 

 


V pondělí 22. 4. 2019 bude prodejna uzavřena.


Uzavření obecního úřadu

Ve dnech 17. - 18. dubna 2019 bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen.


40 let volejbalu v Cotkytli

Již 40 let trvá činnost volejbalového oddílu v Cotkytli. K tomuto jubileu se budou 8. června 2019 konat oslavy tohoto výročí. Zveme všechny příznivce volejbalu, ale také občany k oslavě výročí. Pro všechny je připraven program.Velikonoční tvoření

Téma jaro s Velikonocemi velmi zaujalo společnost a sešlo se mnoho lidí. I když akce byla svolána na poslední chvíli a pouze ústním pozváním. Dospělí se pobavili, odreagovali. Mnoho maminek zjistilo, že mají hodné a moc šikovné děti. I ony samy v sobě objevily dovednosti, o kterých nevěděly. Probudily v sobě vzpomínky z dětství. Děti si vyrobily výrobky dle své libosti a kreativity, odnesly si mnoho zážitků, zkušeností a také nové poznatky do života, co vše se dá vyrobit z kousku papíru, vlny a větviček. Odnesly si, že peníze nejsou vše, stačí jen málo a dá se vytvořit mnoho krásných výrobků. Měly možnost vyrobit si hnízdo z březových větviček, zvířátka z bambulek, origami motýlka, slepičku ze lžičky, zasít obilí a mnoho dalšího. Děti byly velice šikovné a zabavily se. Všichni odcházeli domů spokojeni. Těšíme se na vás příště.

Zajímavý článek o Velikonocích je zde.Výlet do ZOO

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle pořádá dne 14. června 2019  výlet do zologické zahrady ve Zlíně-Lešná.Kulturní dům se otvírá

Město Lanškroun srdečně zve všechny zájemce na Den otevřených dveří kulturního domu L'ART, který se uskuteční ve středu 3. dubna od 13 hodin. Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program. Součástí programu budou komentované prohlídky i hudební vystoupení. V průběhu celého odpoledne si budou moci návštěvníci prohlédnout fotogalerii i videa z průběhu stavby.Zasedání zastupitelstva

Podle § 92 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích svolávám zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle, které se bude konat 28. 3. 2019  od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

starosta obce

Oprava zřejmého omylu. Při tvorbě pozvánky na zasedání zastupitelstva došlo k zřejménu omylu tím, že ze šablony, podle které se psala pozvánka zůstalo slovo "ustavující". Je jasné, že ustavující zasedání může být jen jedno a to po volbách do zastupitelstva obce. Tímto se občanům omlouváme.Prodej stromků

Firma JUKKA bude dne 26. 3. 2019 od 13.00 do 13.30 hodin u obecního úřadu prodávat následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny,  stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky,   převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod ,  a jiné.


Vypalování trávy

Slunečné počasí (především na jaře) přímo vybízí k úklidům zahrádek. V souvislosti s touto činností by občané měli pamatovat na skutečnost, že plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned několika zákony. Jedná se především o zákon o ochraně přírody a krajiny, dále zákon o požární ochraně a zákon o ochraně ovzduší. Kdo se takovýmto způsobem rozhodne „vyčistit“ svoji zahrádku může zaplatit i pětadvacetitisícovou pokutu. I když se většinou tyto požáry obejdou bez větší majetkové škody, najdou se výjimky, kdy je majetková škoda opravdu značná. Mnohdy stačí opravdu jen chvilička nepozornosti, slabý poryv větru a z malého ohýnku je rázem velký oheň, který se začne nekontrolovaně šířit. Hasiči se každoročně potýkají s desítkami až stovkami požárů trávy a travních porostů. Zákon o požární ochraně hovoří v tomto případě zcela jasně. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství je každý občan povinen učinit odpovídající opatření, kterými zamezí vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, musí si počínat vždy bezpečně. Několik užitečných rad:

 • Ještě před samotným zahájením spalování je nutné zvolit vhodné místo, které bude dostatečně vzdálené od objektů a lesních porostů.
 • Ohniště by mělo být ohraničeno například kameny, aby nedošlo k jeho rozšíření.
 • K podpalování nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky – naftu, benzín apod.
 • Velmi důležité je také vybavit se dostatečnou zásobou hasebních látek.
 • Při silném větru raději oheň vůbec nerozdělávejte.
 • Ohniště nenechávejte ani na okamžik bez dozoru.
 • Po ukončení pálení ohniště důkladně uhaste.

Vypalování trávy a porostů je zakázáno oprávněně. Je to jedna z velmi rizikových činností, které často končí nekontrolovatelným rozsáhlým požárem. Ani menší ohníčky v přírodě ale nejsou bez rizika.


Rozhledna na Kralickém Sněžníku

Ti dříve narozeni si možná ještě pamatují rozhlednu na Kralickém Sněžníku, která byla zbourána v 70. letech minulého století. V rámci jednání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika-Polsko bylo schváleno k finanční podpoře 15 projektů zaměřených na cestovní ruch za více jak 18 milionů eur a tři projekty destinačního managementu za 1,5 milionu eur. Nejvýznamnějším projektem je vybudování nové rozhledny na Králickém Sněžníku, což přispěje k dalšímu turistickému rozvoji této oblasti. Partnery tohoto je projektu jsou gmina Stronie Slaskie a město Králíky.


Veřejná výzva

Starosta Obce Bystřec vypisuje Veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa zaměstnance obce referent obecního úřadu, správce majetku a investic obce.

Veřejná výzva


Dětský karneval

Odpoledne plné hudby, tance, smíchu, zábavy a her. Tak vypadal dětský karneval, který se konal v sobotu 22. února 2019 v kulturním domě.

Fotogalerie


Změna otevírací doby v Konzumu a Poště Partner

Oznamujeme Vám, že od 25. 2. 2019 bude upravena otevírací doba na prodejně KONZUM Cotkytle (149) takto:

PO    7.30 - 11.00        12.00 - 16.00
ÚT     7.30 - 12.00       
ST     7.30 - 11.00        12.00 - 16.00
ČT     7.30 - 12.00
PÁ     7.30 - 11.00        12.00 - 16.00
SO     7.30 - 10.00
NE     zavřeno
Celý den bude zavřeno také 4. března a 7. března 2019. Pošta Partner bude uzavřena také 7. března a 19. března 2019 bude Pošta Partner otevřena od 9.00 do 11.30 hodin


Zpravodaj

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko vydává letošní první číslo zpravodaje.Cotkytelský ples

Dne 8. 3. 2019 od 20 hodin se koná Cotkytelský ples. K poslechu hraje skupina NOA. Pořadatelé Vás srdečně zvou.Dětský karneval

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle zve na dětský karneval, který se bude konat v sobotu 23. 2. 2019 od 14.00 hodin v kulturním domě. Karnevalem bude provázet DJ Standa.Přiznání k dani z příjmu fyzických osob se na Městském úřadě v Lanškrouně čp. 8 (bývalá pošta) budou přebírat v kanceláři č.14 (malá zasedací místnost v přízemí) v následujících termínech viz níže. Tiskopisy jsou k dispozici ve vestibulu radnice.

Mimořádné přebírání daňových přiznání k daním z příjmu fyzických osob - Městský úřad Lanškroun

BŘEZEN 2019

pondělí   11.3.2019     od 8:00  - 16:00 hodin

pondělí   18.3.2019     od 8:00  - 16:00 hodin


Uzavření nemocnic v Pardubickém kraji

Na základě rozhodnutí generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje Tomáše Gottvalda byl z důvodu počínající chřipkové epidemie vyhlášen zákaz návštěv. Toto opatření platí od úterý 5. února 2019 až do odvolání. Důvodem zákazu návštěv u hospitalizovaných pacientů je plošná chřipková epidemie v ČR a strmý nárůst chřipkových onemocnění v Pardubickém kraji. „V našich nemocnicích byl v uplynulých dnech zaznamenán významný nárůst počtu hospitalizovaných pacientů s chřipkou, a to včetně výskytu těžkých případů onemocnění. Jsme tudíž nuceni přistoupit k preventivnímu zákazu návštěv u hospitalizovaných pacientů, abychom zabránili šíření chřipky v prostředí nemocnic. Opatření bude zrušeno, jakmile se zlepší epidemiologická situace,‟ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Aktualizace: Dnešním dnem (4. 3. 2019) byl zrušen zákaz návštěv ve všech zařízeních Nemocnice Pardubického kraje, který platil z důvodu chřipkové epidemie.


4. ples DSO Severo - Lanškrounsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pořádá reprezentační ples, který se uskuteční 29. března 2019 ve Verměřovicích. Tímto jste na něj srdečně zváni.Zasedání zastupitelstva dne 11.2.2019

Podle § 92 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích svolávám zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle, které se bude konat 11. 2. 2019  od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

starosta obceKoncert

Kulturní a sociální výbor Zastupitelstva obce Svébohov uvadí Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh. Absolutní vítěz ústředního kola soutěžní přehlídky dechových orchestrů ZUŠ pod vedením Lubomíra Vepřka v neděli 10. 2. 2019 v 16 hodin v sále Obecního domu Svébohov.


Odpadový kalendář na rok 2019

Zveřejňujeme odpadový kalendář, který budeme předávat občanům při placení poplatku za odpad.Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je krásným příkladem toho, že dokážeme spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají tříkrálovou sbírku jako smysluplnou akci.
Letos se v Herborticích vybralo 3 722 Kč a v Cotkytli 6 189 Kč. Všem, kteří otevřeli svoje dveře i srdce a přispěli pro nemocné a potřebné děkujeme!Nákup vstupenek přes internet

Kulturní centrum Lanškroun spustilo nedávno možnost nákupu vstupenek do kina přes internet. Zákazník po vybrání místa, zadání svých osobních údajů a odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek klikne na tlačítko KOUPIT. Bude přesměrován na stránku platby, kde po vyplnění údajů o platební kartě dokončí nákup a lístky mu budou zaslány na zadanou emailovou adresu. Zákazník si lístky společně s QR kódem vytiskne a předloží uvaděčce kina před vstupem do sálu.
Více na  http://www.kclanskroun.cz/2019/01/12/nakup-vstupenek-online/

Nyní tuto možnost začne od 21. ledna nabízet také na stránkách kina Lanškroun kinolanskroun.cz
 


Uzavření silnice

Nyní 15. ledna v 19 hodin byla silnice Cotkytle - Strážná uzavřena. Zapadl tam autobus. Cestující byli evakuováni. Vyprošťování bude probíhat 16. ledna dopoledne. Z tohoto důvodu nebudou v obci 16. ledna jezdit autobusy. Zmínil se o tom i program čt24.

fotografie
fotografie


Masopust

9. února 2019 projde obcí tradiční masopustní průvod směrem od Crhova přes Cotkytli do Herbortic. Večer se kulturním domě koná od 19 hodin masopustní veselice.


Sčítání zvěře

Krajský úřad Pardubického kraje, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán státní správy myslivosti příslušný podle § 59 odst. 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), v souladu s § 36 odst. 1 zákona o myslivosti,
                                                                 s t a n o v u j e
                                       každoroční termín sčítání zvěře na den 2. března 2019Zubní ordinace

Ve Štítech bude nově otevřená zubní ordinace. Je možné se hlásit. Více v příloze.Kroužek keramiky.

I v tomto kalendářním roce budou pokračovat kroužky keramiky.

 Vodné na rok 2019

V souladu s ustanovením smlouvy o provozování vodohospodářského majetku mezi Obcí Cotkytle a VaK Jablonné nad Orlicí, kterou jsme uzavřeli dne 28.6.2004, Vám oznamujeme cenu vodného platnou od 1. 1. 2019. Cena vodného se nemění  a bude činit 45,00  Kč/m3 bez DPH (51,75 Kč/m3 vč. DPH).Tříkrálová sbírka

Koledníci Tříkrálové sbírky budou chodit po obci následovně: Herbortice v pátek 4. 1. 2019 a v Cotkytli a Janoušově v sobotu 5. 1. 2019.


Poplatek za odpady

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19. 12. 2018 rozhodlo neměnit výši poplatku za odpady a za psa. Polatek za odpady za osobu s trvalým pobytem činí 250 Kč/osoba a pro osobu, která nemá v obci trvalý pobyt a  vlastní v obci nemovitost sloužící jako chata, chalupa činí poplatek 350 Kč/nemovitost. Poplatek za psa 200 Kč/pes. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Splatnost poplatku je do 31.3. 2019.

Více vyhlášky obce.archiv


webkamera

kalendář

počasí

Počasí