Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

kontakt

Obecní úřad Cotkytle 3
561 32  Cotkytle
+420 465 382 125
+420 732 366 828
starosta
+420 702 292 311
obec@cotkytle.cz
starosta@cotkytle.cz

Správce kulturního domu
732 324 390

CzechPOINT

CzechPOINT

poloha obce

poloha obce

odkazy

ZŠ a MŠ Cotkytle

GObec

Severo-Lanskrounsko

DSO

navstevalekare.cz

úvod 2019

Svoz směsného komunálního odpadu každou lichou středu.

Svoz směsného komunálního odpadu každou lichou středu.


Uzavření silnice

Nyní 15. ledna v 19 hodin byla silnice Cotkytle - Strážná uzavřena. Zapadl tam autobus. Cestující byli evakuováni. Vyprošťování bude probíhat 16. ledna dopoledne. Z tohoto důvodu nebudou v obci 16. ledna jezdit autobusy. Zmínil se o tom i program čt24.

fotografie
fotografie


Masopust

9. února 2019 projde obcí tradiční masopustní průvod směrem od Crhova přes Cotkytli do Herbortic. Večer se kulturním domě koná od 19 hodin masopustní veselice.


Sčítání zvěře

Krajský úřad Pardubického kraje, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán státní správy myslivosti příslušný podle § 59 odst. 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), v souladu s § 36 odst. 1 zákona o myslivosti,
                                                                 s t a n o v u j e
                                       každoroční termín sčítání zvěře na den 2. března 2019Zubní ordinace

Ve Štítech bude nově otevřená zubní ordinace. Je možné se hlásit. Více v příloze.Kroužek keramiky.

I v tomto kalendářním roce budou pokračovat kroužky keramiky.

 Vodné na rok 2019

V souladu s ustanovením smlouvy o provozování vodohospodářského majetku mezi Obcí Cotkytle a VaK Jablonné nad Orlicí, kterou jsme uzavřeli dne 28.6.2004, Vám oznamujeme cenu vodného platnou od 1. 1. 2019. Cena vodného se nemění  a bude činit 45,00  Kč/m3 bez DPH (51,75 Kč/m3 vč. DPH).Tříkrálová sbírka

Koledníci Tříkrálové sbírky budou chodit po obci následovně: Herbortice v pátek 4. 1. 2019 a v Cotkytli a Janoušově v sobotu 5. 1. 2019.


Poplatek za odpady

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19. 12. 2018 rozhodlo neměnit výši poplatku za odpady a za psa. Polatek za odpady za osobu s trvalým pobytem činí 250 Kč/osoba a pro osobu, která nemá v obci trvalý pobyt a  vlastní v obci nemovitost sloužící jako chata, chalupa činí poplatek 350 Kč/nemovitost. Poplatek za psa 200 Kč/pes. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Splatnost poplatku je do 31.3. 2019.

Více vyhlášky obce.archiv


webkamera

kalendář

počasí

Počasí

přístupy dnes celkem